Leendet – Inte alltid av glädje, och hur kan vi se skillnaden?

03 jul 2024

Leendet är det uttryck som vi ofta associerar med positiva känslor. Vi känner glädje och tillfredställelse från en mängd olika händelser, tankar och känslor som får oss att le. Allt från ett roligt skämt, till att någon smeker vår kind eller att vi minns ett ögonblick som betytt mycket för oss. Men det finns flera anledningar att le än sensoriska och känslomässiga glädjeämnen. Vi människor har upp till 19 olika leenden enligt forskning av den amerikanske psykologen Paul Ekman. Vi ler när vi är nervösa, när vi är artiga, när vi vill visa att vi är ofarliga, när vi håller med någon, när vi känner oss överlägsna, när vi misstror, etc. Lär dig tyda skillnaden på olika leenden och vara medveten om när du själv ler vid olika tillfällen och hur det kan uppfattas.

Det lättaste sättet att dölja ett känslouttryck är att visa ett annat

Det finns många tillfällen när vi känner oss obekväma med att visa vad vi känner. Det kan vara på arbetsplatsen, på familjemiddagen eller på festen. När vi känner något är det svårt att inte visa det med ett känslouttryck på ett eller annat sätt. Det lättaste sättet att dölja vad vi känner är att maskera det med ett annat känslouttryck. Ett av de vanligaste uttrycken att dölja ett annat känslouttryck med är leendet. Vi använder leendet för att dölja när vi är nervösa, när vi är ledsna, när vi är oroliga, när vi skäms, etc. Ofta har vi svårt att producera vad vi kallar ett ”genuint” leende i dessa situationer och många signaler för vad vi verkligen känner läcker lätt igenom. Att se om någon inte är genuint glad när de ler kan ge dig möjligheten att bemöta personen på ett mer givande sätt.

The Duchenne Smile

Den franske neurologen Guillaume-Benjamin Duchenne upptäckte under 1800-talet att den viktigaste skillnaden mellan ett ”genuint” leende och ett ”falskt” leende visar sig i orbicularis oculi – musklerna som sveper sig runt ögonen som du kan se på bilden nedan (punkt C). (Att vi kallar det ”Genuint” betyder att vi uppfattar det som mer äkta, inte att det inte går att framställa.) Alla olika typer av leenden gör att vi lyfter mer eller mindre på våra mungipor. Men ett Duchenne-leende kännetecknas av att vi även får en sammandragning av orbicularis oculi, vilket gör att vi får de där härliga skrattrynkorna vid ögonen. (Eller som det även kan kallas: kråkfötter.) Inte sällan hör man uttrycket att någon ”ler med ögonen”.

Human Language - Kurser och föreläsningar i kroppsspråk - Leendet, inte alltid av glädje och hur kan vi se skillnaden

Ta hänsyn till kontext och kluster

Att se ett leende utan skrattrynkorna vid ögonen är ofta en bra indikator på att personen uppvisar vad vi kallar för ett fake smile. När du ser ett leende som inte uppvisar en känsla av genuin glädje är det bra att fråga dig om det är ett leende för att dölja en annan känsla. I vilken kontext ler personen? är det rimligt att le i en sådan situation? Leendet man uppvisar om man fått ett allvarligt negativt besked av läkaren kanske inte är av glädje? Troligt kan istället vara att man inte vill visa sina sårbara känslor för läkaren eller att man vill visa sig stark inför sina anhöriga för att inte göra det tyngre för dom. Det andra är att titta till kluster och se om det finns fler indikatorer på att personen känner glädje eller inte? (Det kan vara allt från gravitationsutmanande rörelser, ökade storlek på pupillerna, tonalitet och tempo på rösten, kroppshållning, etc.). Som alltid med kroppsspråk måste vi se till kontext och leta efter kluster.

Det är inte alltid positivt att le

Det finns tillfällen när att le kan ha en direkt negativ effekt. Om du har en diskussion med en partner om ett ämne som engagerar och eventuellt gör motparten lite upprörd kan leendet som respons verka både arrogant, förläget och som att du ser ner lite på personen du pratar med och inte tar den på allvar. Några exempel på när leenden kan ha en negativ effekt på interaktionen är att hånle, le när någon är upprörd, le när någon adresserar ett alvarligt ämne, le överdrivet stort och le lite stelt. Många människor är inte medvetna om varför eller när de ler i olika situationer. Det kan vara invanda beteenden som kan uppfattas negativt hos motparten utan att du vet om det. Du kan hjälpa din partner eller vän att bli medveten om att han eller hon kanske ler vid opassande tillfällen och hur du och omgivningen eventuellt uppfattar det. Försök även att själv reflektera över i vilka situationer du omedvetet tar fram leendet och reflektera över hur det kan uppfattas?

Keep smiling!

Det här är absolut inte ett inlägg som uppmanar dig att sluta le, tvärt om! Att le är generellt något väldigt positivt, det ger oss glädje, vi mår bättre och får lättare att skapa kontakt med människor. Att få ett varmt leende kan göra ens dag. Med det sagt är det bra att vara medveten om dina ”omedvetna” leenden och veta hur det kan uppfattas av din omgivning samt att utveckla förmågan att se när någon ler för att dölja en annan känsla och hur vi kan bemöta den personen på ett bra sätt. So keep smiling! 🙂

Vill du lära dig mer om kroppsspråk?

Är du intresserad av att utveckla dina kunskaper inom kroppsspråk? Läs mer om vårt kursutbud.