Förbättra dina relationer och förenkla din tillvaro med rätt kroppsspråk

Kan jag bli bättre på att förstå människor i min omgivning? Hur kan min samtalsrytm påverka mitt samspel med mina medarbetare och hur kan min sittställning ha en avgörande roll i min löneförhandling? Kan jag som chef på ett enkelt sätt öka arbetsglädjen hos mina anställda och därmed resultatet för företaget? Svaret är ja! Välkommen till Human Language.

Boka föreläsning Läs mer om oss
Human Language - Micro Expressions - Föreläsningar och utbildning inom kroppsspråk

Sanningar & Lögner!

Föreläsning Stockholm den 18 juni 2024

Boka kursen

Lär dig grundkunskaperna inom kroppsspråk

En av våra mest populära föreläsningar! Under två kvällar går vi igenom vår biologiska och sociala bakgrund. Vi går även igenom de mest vanliga signalerna från topp till då. Hur använder vi oss av kroppen, ansiktet och vår röst när vi kommunicerar? Du får lära dig kunskaper och praktiska verktyg som du kan implementera i möten med andra människor.

Läs mer

Grundkurs i kroppsspråk

Föreläsning Stockholm den 11-12 juni 2024

Boka kursen

Våra kurser och utbildningar

Kan man se när någon ljuger? Hur kan min samtals rytm påverka mitt samspel med mina medarbetare och hur kan min sittställning ha en avgörande roll i min löneförhandling? Kan jag som chef på ett enkelt sätt öka arbetsglädjen hos mina anställda och därmed resultatet för företaget? Svaret är ja!

Varför ska jag lära mig kroppsspråk?

Våra föreläsningar och kurser här på Human Language ger dig en djupare förståelse för den mänskliga kommunikationen. Vi ger dig verktyg för att enklare kunna navigera i din omgivning, undvika onödiga konflikter och få ut maximalt av dina mänskliga interaktioner. Ca 80 – 90% av vår kommunikation består av kroppsspråk, tonläge och gester. Hur medveten är du idag om vad du faktiskt kommunicerar? Med kunskap får du ett bättre självförtroende och förmågan att skapa starkare och mer givande relationer till människor i din omgivning. Kunskap ger dig fler valmöjligheter.

Läs om våra kurser

Se vad våra kunder tycker om oss

Läs vad tidigare deltagare tycker om våra kurser och utbildningar och hur utbildning inom kroppsspråk och icke verbal kommunikation har hjjälpt dem både i yrkeslivet och privat. Har du frågor om någon av våra utbildningar eller kursdagar så tveka inte att kontakta oss.

”Att öka min förmåga att kunna läsa av mina medarbetares behov, och lättare känna av vad både individen och rummet behövde ökade både mitt självförtroende som chef men även som privatperson. Det jag lärde mig under kursdagen kunde jag applicera även i mitt privatliv.”

Linus Sandberg

IT-Chef

Kurs: Led lättare

“Efter min kursdag i Led lättare – kroppsspråk för chefer och arbetsledare har min förmåga att förstå mina medarbetare ökat och därmed mitt självförtroende som ledare. Det är roligare och enklare att leda och inspirera vilket har lett till bättre resultat för hela min projektgrupp.”

David Karlsson

Projektledare

Kurs: Led lättare

“Jag gick grundkursen i kroppsspråk, det var en riktigt rolig och givande föreläsning. Det bästa vara att man faktiskt fick tips och användbara råd att börja träna med direkt. Började se och tänka på saker jag lärt mig direkt dagen efter.”

Axel Hammarsjöld

Student

Kurs: Kroppsspråk

“Att lära mig att läsa av kunderna när de kom in i butik och att lättare se deras behov har gjort att jag kan på en enklare och snabbare hjälpa dem att hitta rätt i butiken, öka min försäljning och få fler nöjda kunder. Nu vill jag bara lära mig mer!”

Lina Andersson

Butikschef

Kurs: Få fler ja

“Jag har alltid varit nyfiken på kroppsspråk och ville lära mig mer. Grundkursen gav mig en bra plattform att börja öva från. Gillar att det var praktiskt upplagt så att det vart konkret för mig. Informationen var lätt att ta till sig och det var både intressant och roligt.”

Maja Axelsson

Butikschef

Kurs: Kroppsspråk

Kroppsspråk och icke verbal kommunikation

Att bemästra kroppsspråk är som att behärska ett subtilt språk, där varje rörelse och gester formar den tysta dialogen som pågår vid varje möte. På Human Language erbjuder vi föreläsningar och kurser som sträcker sig bortom det verbala och ger alla från privatpersoner, säljare till ledare och chefer verktygen för att förstå och använda sitt kroppsspråket på bästa sätt.

Läs mer om kroppsspråk och icke-verbal kommunikation

Hur rätt kroppsspråk påverkar mer än ord

Att kommunicera effektivt handlar inte bara om vad som sägs, utan också om hur det sägs. Human Language utforskar djupet av hur rätt kroppsspråk kan påverka och förstärka det talade ordet. Genom att förstå samspelet mellan rörelser, ansiktsuttryck och kroppshållning lär vi våra deltagare hur de kan skapa en mer övertygande och kraftfull kommunikation. I våra kurser lär vi oss att tolka andras kroppsspråk och bli mer medvetna om vårt eget för att kunna anpassa kroppsspråket och därmed stärka budskapet.

Vikten av att förstå vad man själv signalerar

Innan man kan förändra hur andra uppfattar oss genom vårt kroppsspråk, måste vi förstå vad vi själva signalerar. Human Language placerar fokus på självmedvetenhet och ger verktyg för att analysera det egna kroppsspråket. Genom att vara medveten om de signaler man sänder ut på arbetsplatsen kan till exempel chefer och ledare effektivt anpassa sitt icke-verbala uttryck för att skapa önskade intryck. Det handlar om att skapa en autentisk närvaro och att vara medveten om den ständiga konversationen som sker bortom orden.

Human Language - Föreläsningar och utbildning inom kroppsspråk och icke-verbal kommunikation

Föreläsning i kroppsspråk för dig som vill utveckla ditt ledarskap

Vår föreläsning i kroppsspråk är skräddarsydd för dig som strävar efter att bli en ännu mer effektiv ledare. Vi delar med oss av insikter och strategier för att skapa en starkare ledaridentitet genom kroppsspråket. Genom interaktiva sessioner och praktiska övningar lär vi ut hur du kan använda kroppsspråket som ett verktyg för att inspirera och påverka ditt team positivt. Oavsett om du är ny i ledarrollen eller en erfaren chef, kommer vår föreläsning ge dig konkreta verktyg för att förbättra ditt ledarskap.

Hur vi säger något i symbios med vad vi säger

I vår kurs om icke-verbal kommunikation går vi bortom de uttalade orden för att avslöja den rika världen av underförstådda budskap. Human Language lär deltagarna att läsa mellan raderna av kroppsspråket och tolka de subtila tecknen som ofta passerar obemärkt. Vi belyser hur icke-verbal kommunikation är en kraftfull källa till information och hur det kan användas för att stärka professionella relationer och skapa en positiv arbetskultur.

Kroppsspråk som en nyckel till personlig och professionell framgång

Våra föreläsningar och kurser här på Human Language ger dig en djupare förståelse för den mänskliga kommunikationen. Vi ger dig verktyg för att enklare kunna navigera i din omgivning, undvika onödiga konflikter och få ut maximalt av dina mänskliga interaktioner. Med kunskap får du ett bättre självförtroende och förmågan att skapa starkare och mer givande relationer till människor i din omgivning. Kunskap ger dig fler valmöjligheter. Utforska kroppsspråkets värld med oss och låt det bli en avgörande faktor för din framgång genom livet.

Läs mer om våra olika kurser